Başkanın Mesajı

Değerli Üyeler, Sevgili Meslektaşlarım,

Öncelikle, yeni seçilen Yönetim Kurulumuza verdiğiniz destek ve güven için sonsuz şükranlarımı sunarım. Amacımız, önceki yönetim kurullarının bir üst seviyeye çıkardığı çıtayı, önümüzdeki iki yıl boyunca daha da ileri götürmek olacaktır.  Bu bağlamda Yönetim Kurulumuzun 2018-2020 dönemi için vizyonunu 3E olarak belirledik.

1.   Eğitim
2.   Etik
3.   Entegrasyon

1. Eğitim

 • Eğitim alanında, Anadolu’daki meslektaşlarımızı, uzmanlık eğitimini yeni tamamlamış ve zorunlu hizmetini yapan genç uzmanlarımızı, uzmanlık öğrencilerimizi de düşünerek, önümüzdeki iki yıl Anadolu’nun çeşitli bölgelerinde farklı ve butik eğitim etkinlikleri düzenleyeceğiz. Estetik ve Rekonstrüksiyon dengesini gözetmek en önemli koşullarımızdan biri... Bu etkinliklerde yabancı konuklarımız da olacak. Bir kurultaya çağırmayı planladığımız yabancı konukları yıl içine yayarak, daha verimli bir şekilde onlardan yararlanabiliriz. Ankara’dan, İstanbul’dan, İzmir’den meslektaşlarımızın da bu toplantılara katılmasını sağlayacağız. Uzmanlık öğrencilerine mümkün olduğunca ücretsiz ya da ucuz katılım olanağı sağlamak önemli önceliklerimizden biri... Anadolu’nun çeşitli illerinde yapacağımız bu toplantılarımızda yüksek verim için özel temalar belirleyeceğiz. 
 • Plastik Cerrahi Eğitim Vakfı ile işbirliği yapacak, burs ve fonların asistan lehine kullanılması için çalışacağız. Uzmanlık  öğrencilerine yurt dışı ve kongre bursları vermeyi planlıyoruz.    
 • 19 Mayıs 1919 tarihinde, Mustafa Kemal’in Samsun’a çıkarak, Ulusal Bağımsızlık ve Kurtuluş Savaşımızın ateşini yakmasının 100. Yıldönümünü kutlayacağız önümüzdeki yıl boyunca. Bu nedenle, yıl boyunca, eğitim etkinlikleri ve toplantılarımızı düzenlerken Mustafa Kemal’in ayak izlerini takip edeceğiz.  Bilim ve tarihi birleştirerek dolu dolu bir dönem yaşayacağız. Kış Sempozyumumuzu Erzurum’da yapacağız. Sivas’ta, Amasya’da bölge toplantıları düzenlemeyi planlıyoruz. Bunların yansıra, Kars, Van, Diyarbakır, İzmir, Edirne, Adana, Mersin, Sakarya, Konya, Zonguldak’a da giderek Anadolu'ya yayılmak, oradaki meslektaşlarımıza gitmek, 1919 ruhunun 100.yılında nemli bir açılım olacaktır. Tabii ki sonrasında 23 Nisan 1920’de TBMM’nin kurulmasının 100. Yılını ise Ankara’da kutlayacağız.
 • Bu nedenle dikkatli bir planlama yaparak, 2019-2020 döneminin bilimsel programını iki yıllık olarak gerçekleştirecek ve hızlıca duyuracağız.
 • Önceki dönemlerde dernek merkezine kurulmaya çalışılan ameliyat video arşivini geliştirip, bu arşivden üyeler ve uzmanlık öğrencilerinin yararlanmasını arzu ediyoruz.
 • Yeterlik Yürütme Kurulumuzla birlikte, Anadolu’nun birçok yerinde asistanlık yapan genç meslektaşlarımızın istemeleri ve klinik şefinin onayı halinde belli ameliyatların daha çok yapıldığı birimlere gönderilmesi için koordinasyon görevi yapacağız.

2. Etik

 • Ülkemizde bir çok alanda olduğu gibi, meslek alanımızda da etik aşınma olduğunu görüyoruz. Bu aşınmanın önüne geçmek ve hatta onarmak adına, kendi kapımızın önünü süpürmemiz gerekiyor.  
 • Bu nedenle, derneğimizin var olan etik yönergesini, etik standartlarımızı güncelleyerek, web sitemizde ve sosyal medya hesaplarımızda ilan edeceğiz, etik kodlarımızı yayınlayacağız.
 • Etik Kurulumuz ile daha çok koordinasyon içinde çalışacağız. 
 • Sosyal medyayı daha etkin kullanacağız ve derneğin resmi hesaplarının bu mecrada kabul edilen bir otorite haline gelmesini sağlayacağız. 

3. Entegrasyon
Tepeden tırnağa, doğudan batıya, küçükten büyüğe, geçmişten geleceğe bütünleşmeye, birleşmeye ihtiyacımız var.  Bu nedenle bir kaç girişimde bulunacağız:

 • Başkanlar Meclisi kuracağız. Eski YK başkanlarıyla iletişim halinde olacağız.
 • Önceki yönetim kurulunun başlattığı aktiviteleri devam ettireceğiz. Plasticus dergisi yayınlanmaya devam edecek, mümkün olduğunca fazla sayıda üyemizin yazılarına yer verilecek, abone sayıları artırılacak ve daha çok sayıda birime ulaştırılmaya çalışılacak, nihai amaç olarak da bayilerde satılan bir dergi olacak.
 • Ülke çapında temsilciliklerimizi artıracağız. Şu anda İzmir, Konya ve Antalya’da üç temsilciliğimiz var. Bunları canlandıracak, Anadolu'nun çeşitli bölgelerinde yenilerini açacağız. Bu temsilciliklerle bölge toplantıları yapacağız. 
 • Alanımızla ilgili derneklerle işbirliği yapacağız. Atıl kalan çalışma grupları yerine, üçer kişilik çalışma kurulları oluşturacağız.  Bu kurulların içinde ilgili derneklerin yönetim kurullarında çalışan ya da bunlara üye meslektaşlarımız olacak. Bu şekilde kardeş derneklerle bütünlük içinde çalışacağız. Bu koordinasyonu Genel Sekreterimiz takip edecek.
 • Ayrıca var olan idari kurulları devam ettirerek ve yenilerini kurarak yönetim kuruluna yardımcı olmalarını sağlayacağız. Halkla bütünleşmek adına dergi ve tanıtım faaliyetlerine devam edeceğiz. Sağlık Bakanlığı ile ilişkilerimizi artıracak ve mesleğimize yönelik tehditleri bu mecrada önlemeye gayret edeceğiz.
 • Uluslararası derneklerle entegrasyonu geliştirerek devam ettireceğiz. ASPS, ESPRAS ve EBOPRAS gibi derneklerle önceki dönemlerde başlayan işbirliğimiz artarak devam edecek.

Bu hedefler için 3 aylık vadeler koyacak ve hedeflerin ne kadar başarılı olduğunu takip edeceğiz.

Önümüzdeki dönem boyunca destek ve katkılarınızı esirgemeyeceğinizi umarak, bu camiaya layık bir yönetim sergileyeceğimizi ifade eder, sonsuz saygılarımı sunarım.

Dr. Sühan Ayhan
TPRECD-YK adına,
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Başkanı

 
ETKİNLİK TAKVİMİ
 

Adres:
Tahran Cad. Billur Sokak No: 35 / 3
Kavaklıdere - ANKARA
Tel: +90 (312) 427 22 23
Faks: +90 (312) 427 52 73
e-Posta: dernek@plastikcerrahi.org.tr

Tüm Hakları Saklıdır.
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği
© 2020

Banka Hesap Numarası
Türkiye İş Bankası Kavaklıdere Şubesi
Hesap Adı: Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği
Şube Kodu: 4209
IBAN No: TR5800064000001 4209 0764560