Ana Sayfa : Dernek : Dernek Yönetim Kurulu

Dernek Yönetim Kurulu

Başkan

Dr. M. Sühan AYHAN

1992 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. Uzmanlık eğitimini 1998 yılında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tamamladı. Halen Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Öğretim Üyesi olarak çalışmakta, yanısıra 2010 yılndan bu yana serbest hekimlik yapmaktadır. 2006-2014 yılları arasında Rekonstrüktif Mikrocerrahi Derneğinde Yönetim Kurulu üyeliği, 2008-2016 yılları arasında Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Yönetim Kurulu üyeliği, 2008-2018 yılları arasında Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Yeterlik Yürütme Kurulu üyeliği yapmıştır.

Başkan Yardımcısı

Dr. Selahattin ÖZMEN

1995 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden üçüncülük derecesiyle mezun oldu. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı’ndaki ihtisasını 2002 yılında tamamladı.  2004’te Yardımcı Doçent, 2007’de Doçent, 2013’te Profesör Doktor unvanı aldı. 2013 yılında Ağız, Yüz ve Çene Cerrahisi Uzmanlığı ile El Cerrahisi Uzmanlığı unvanlarını da aldı. Halen VKV Sağlık Kuruluşları, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Bölümü'nde görev yapmaktadır.

Genel Sekreter

Dr. Özay ÖZKAYA 

1999 yılında İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. Uzmanlık eğitimini 2008 yılında Sağlık Bakanlığı Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tamamladı. 2014-2018 yılları arasında, Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kliniği Eğitim sorumluluğu görevini yürüttü.   2012-2016 yılları arasında, Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Yönetim Kurulu üyeliği yapmıştır. Halen serbest hekimlik yapmaktadır.

Sayman

Dr. Gaye  FİLİNTE

2001 yılında İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İngilizce bölümünden mezun oldu. 2007 yılında Kartal Dr Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Plastik Cerrahi Kliniğinde ihtisasını tamamladı. 2007-2010 yılları arasında Kilis Devlet Hastanesinde Devlet Hizmet Yükümlülüğünü tamamladı. 2010 yılında başasistanlık sınavıyla Kartal Dr Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Plastik Cerrahi Kliniğinde tekrar göreve başladı. Halen aynı klinikte eğitim ve idari sorumlu olarak görev almaktadır. Yara ve yanık tedavi merkezinin de sorumlu hekimidir.

Bilimsel İşler Sorumlusu

Dr. Şükrü YAZAR

1992 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi alanındaki uzmanlık eğitimini 2001’de İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde tamamladı. 2007 yılında doçent, 2013 yılında Profesörlük unvanını aldı.  2011’de El Cerrahisi, 2012’de Ağız, Yüz ve Çene Cerrahisi uzmanlıklarını aldı. Aralık 2008 – Aralık 2017 tarihleri arasın Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Öğretim Üyesi olarak görev yaptı. İki yıl (2014 – 2016) Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Meme Çalışma Grubu Başkanlığı’nı yaptı.  2016 – 2018 yılları arasında Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Yönetim Kurulunda olarak görev aldı. Halen serbest hekimlik yapmaktadır.

İnternet ve Bülten/e-Dergi Sorumlusu

Dr. Zekeriya TOSUN

1993 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. 2000 yılında Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesinde Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi ihtisasını tamamladı.
2000 yılında tıpta uzmanlık, 2006 yılında doçentlik, 2011 yılında profesörlük ünvanlarını aldı. 2009 yılında kurucu öğretim üyesi olarak Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik Cerrahi Kliniğinde çalışmaya başladı.  2012 yılından bu yana  kurucularından olduğu Dudak Damak Yarıkları Derneği yönetim kurulunda görev yapmaktadır. 2017-2018 yıllarında bir yıl süreyle özel hekimlik alanında çalıştı. Halen Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesinde çalışmaktadır.

TTB-Tarihçe ve Üyelik Sorumlusu

Dr. Burak KAYA

2000 yılında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. Uzmanlık eğitimini Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde,2008 yılında tamamladı. Devlet Hizmeti Yükümlülüğünü 2008-2011 yılları arasında Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kliniği’nde yerine getirdi. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği’nde 2016-2018 yılları arasında Denetleme Kurulu üyesi olarak yer aldı. Halen Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi A.D.’da  Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Denetleme Kurulu

Dr. Metin YAVUZ

Dr. Erol BENLİER

Dr. Uğur Anıl BİNGÖL

Etik Kurul

Dr. Ramazan KAHVECİ - Başkan

Dr. Atilla ARINCI - Başkan Yardımcısı

Dr. Ali Rıza ERÇÖÇEN - Sekreter

Dr. Reha YAVUZER

Dr. Şakir ÜNAL

 
ETKİNLİK TAKVİMİ
 

Adres:
Tahran Cad. Billur Sokak No: 35 / 3
Kavaklıdere - ANKARA
Tel: +90 (312) 427 22 23
Faks: +90 (312) 427 52 73
e-Posta: dernek@plastikcerrahi.org.tr

Tüm Hakları Saklıdır.
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği
© 2020

Banka Hesap Numarası
Türkiye İş Bankası Kavaklıdere Şubesi
Hesap Adı: Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği
Şube Kodu: 4209
IBAN No: TR5800064000001 4209 0764560