Ana Sayfa : Belgeler ve Linkler : Web Siteleri Etik Kuralları

Web Siteleri Etik Kuralları

 Derneğimizin Üyeleri için Önerdiği Etik Standartlar. 

Amacı:

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte web siteleri geniş kitlelere ulaşabilen en önemli bilgi kaynağı ve reklam araçlarından biri haline gelmiştir. 
Meslektaşlarımızın web sitelerinde, oluşabilecek etik dışı uygulamaları ve haksız rekabeti önlemek aynı zamanda halkı doğru bilgilendirmek için plastik cerrahi web siteleri için standartlar oluşturmak, oluşturulan bu standartları TPRECD ve TTB ile işbirliği içerisinde yasal bir çerçeve dönüştürmektir.

1. Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği, üyelerinin, her türlü web uygulamalarıyla, Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahiyi halka tanıtmayı ve toplumu bilgilendirmesini desteklemektedir. Ancak hekimler arası rekabeti bozmaya yönelik ve hasta haklarını olumsuz yönde etkileyecek unsurlar sitelerde hiç bir şekilde yer almaz.

2. Web sitesi sahibi, sitede yayınlanan her türlü bilginin doğruluk, dilbilgisi ve yazım kurallarına uygunluğundan doğrudan sorumludur.

3. Yapılacak her türlü bilgilendirme, hasta kazanma, yönlendirme, bir hekimi övme, ön plana çıkarma ya da diğer hekimleri yerme amacı ile olmamalıdır.

4.  Web siteleri üzerinden hekimlik yapılmamalı, hekim hastasını muayene etmeden tedavi önerilerinde bulunmamalıdır. Web sitesindeki her bilgilendirme sayfasının altında "Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz." ifadesi yer almalıdır.

5.  Web sitesinde hasta onam formları yer alabilir. Ancak bu formlar en az TPRECD'nin önerdiği formların içeriğine sahip olmalıdır.

6.  Hastanın kimliğini açığa çıkaran, hasta kimliğini açığa çıkarmasa da ameliyat öncesi ve sonrasına ait yazı, resim, fotoğraf, video v.b. görsel, işitsel öğeler hiçbir şekilde site içinde ya da yönlendirilmiş özel linklerde yer almamalıdır. Buna ek olarak, hastaların Ancak TPRECD web sitesindeki ilgili sayfalara linkler verilebilir.

7.  Bilgilendirme yazılarında; günümüzde bilim çevrelerince kabul edilmiş bilgilere aykırı, eksik, hatalı ya da hastaları yanlış yönlendirici bilgilere yer verilmemeli, hastalar ameliyat olmaya özendirilmemelidir. Ağrısız, acısız, izsiz vb ifadeler içeren taahhütlerde bulunulmamalıdır. Teknikleri açıklarken çizim, model vb. yöntemleri kullanabilir.

8. Hekimin katıldığı meslek sonrası eğitimler, yerli ve yabancı uzmanlık kuruluşlarına ve derneklerine üyelikler, idari ve danışmanlık görevleri, mesleksel sertifikalar, web sitesinde ilan edilebilir.

9. Meslek kuruluşları, dernekler, bilimsel dergiler ile diğer mesleki sitelere yönlendirici linklere yer verilebilir.

10.  Web sitesinde tedavi ücret bilgileri yer almamalıdır. Üyeler, değişik forumlarda ve birden fazla web siteleri aracılığı ile hastaları yönlendirmelerden sakınmalıdır.

11 Site sahibinin meslek dışı etkinliklerine ait bilgiler mesleki sitesinde ya da oluşturduğu başka bir kişisel web sitesinde yer alabilir. Ancak bu bilgilerde kişiyi ön plana çıkarıcı, mesleksel açıdan rekabet oluşturucu ya da diğer meslektaşları yerici bilgiler niteliğinde olamaz.

12. Tüm kurallar web sitesinin yabancı dillerdeki görünümleri için de geçerlidir.

13.Bu kurallara uymayan site sahipleri TPRECD Yönetim Kurul'una ya da yetkili makamlara bildirilmelidir.

14. Web siteleri, genel arama motorlarına (SEO- Search Engine Optimization) kayıt ettirilebilir.

15.  Arama motorlarına kayıt ettirilirken anahtar kelime (keyword, tag) olarak kişiyi ön plana çıkarıcı ya da rekabet oluşturucu sözcükler kullanılamaz. Uzmanın adı - soyadı, sağlık kuruluşunun adı, bulunduğu şehir-ilçe- semt adı, uzmanlık ve uzmanlık ilgi alanları ve akademik unvanlar yer alabilir.

16  TPRECD, Doktorların mevcut yasalar çerçevesinde çok kısıtlı olan mesleğini tanıtma faaliyetlerini, her türlü medyada önerdiği bu etik standartları TTB ile işbirliği içerisinde yasal bir çerçeveye dönüştürmeyi amaçlar.

 
ETKİNLİK TAKVİMİ
 

Adres:
Tahran Cad. Billur Sokak No: 35 / 3
Kavaklıdere - ANKARA
Tel: +90 (312) 427 22 23
Faks: +90 (312) 427 52 73
e-Posta: [email protected]

Tüm Hakları Saklıdır.
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği
© 2024

Banka Hesap Numarası

Türkiye İş Bankası Kavaklıdere Şubesi
TÜRK PLASTİK REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ DERNEĞİ
IBAN No: TR 58 0006 4000 0014 2090 764560


Vakıfbank Hastaneler Şubesi
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği
İBAN No: TR58 0001 5001 5800 7314 8096 38