Ana Sayfa : Dernek : Burs ve Ödüller

Burs ve Ödüller

Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Burs ve Ödül Yönergesi

Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Ödül ve Destek Program Detayları:

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği ödül ve destek yönergesi, Türkiye’deki genç Plastik Cerrahların Bilimsel faaliyetlerini, klinik ve deneysel alanlarda yapacakları çalışmaları desteklemek amacıyla 2013 yılında düzenlenmiştir. Burs programına başvuru için genel koşullar aşağıda yer almaktadır.

· T.C. Vatandaşı olmak

· Uzmanlarda; Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneğine üye olmak

· Türkiye’deki eğitim kurumlarının, Plastik Rekonstrüktif ve Estetik cerrahi Kliniklerinde asistan olarak görev yapıyor olmak

· 40 yaş altında Uzman-Asistan olmak

· Her türlü çalışmanın Türkiye’de yapılmış olması koşulları bulunmaktadır.

1. Burs Türleri

1.1.Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği tarafından verilen burslar: Derneğin kaynakları kullanılarak dernek Yönetim Kurulu tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde tahsis edilir. Bu bursların türleri aşağıdaki gibidir:

1.1.A- Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi Ödülleri

  Bu ödül, Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği, Ulusal Kongresi esnasında yapılmakta olan Uzman ve Asistan Bildiri Yarışmasında, Klinik ya da Deneysel dalda dereceye giren adayları kapsamaktadır.  

Uzmanlar için;

· Uzman bildiri yarışması yönergesinde yer alan şartlar dahilinde deneysel ya da klinik dalda yarışmaya katılarak birinci olarak seçilen çalışmaların 1. İsim yazarına 5000 TL para ödülü

· İkincilik alan çalışmanın 1. İsim yazarına 3000 TL para ödülü verilmektedir. Ödüle layık görülen çalışma,  uzman yarışması jürisi tarafından belirlenmektedir.

Asistanlar için;

· Asistan bildiri yarışması yönergesinde yer alan şartlar dahilinde, deneysel ya da klinik dalda yarışmaya katılarak birinci olarak seçilen çalışmaların 1. İsim yazarına 2 adet Cumhuriyet  altını ödülü,

· İkincilik alan çalışmanın 1. İsim yazarına bir adet Cumhuriyet altını ödülü verilmektedir. Ödüle layık görülen çalışma,  asistan yarışması jürisi tarafından belirlenmektedir.

Bu ödüller ile birlikte, dereceye giren çalışmaların 1. isim uzman ve asistanları, bir sonraki Ulusal Kongre için katılım ücreti ödemezler.

1.1.B- Uluslararası Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongrelerine Destek Ödülü

Bu ödül, Uluslararası kongrelerde yapılacak olan sözlü veya poster sunumları için, çalışmanın 1. İsim yazarının veya çalışmayı sunan yazarın sadece kongre katılım ücretini kapsamaktadır.

· Ödül, bir yıl içinde, aynı kişiye birden fazla kez verilemez.

· Yazarın bir başka kuruluştan destek almadığını beyan etmesi gereklidir.

· Birden fazla araştırmacının katılımıyla hazırlanmış bildiriler için yapılan bireysel başvuruda diğer araştırmacılardan imzalı onam alınmalıdır.

· Ödüle layık olan çalışma, Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Yönetim Kurulu tarafından ve/veya dernek Yönetim Kurulu tarafından belirlenen bir bilimsel jüri tarafından seçilir.

· Kongre sonrasında, en geç bir ay içinde, ödüle layık görülen kişinin, kongre program kitabı kapağı, bildiri özeti ve bildirinin sunulduğu oturumu gösteren belgenin fotokopisi ile birlikte, kongre katılım belgesinin fotokopisini, dernek merkezine şahsen ya da posta yolu ile ulaştırması gereklidir. Geçerli bir gerekçe gösterilmeksizin, bu belgelerin ulaştırılmaması halinde verilen ödül, adaydan geri alınır. 

1.1.C- Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Yeterlik Kurulu Destek Ödülü

· Bu ödül, Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği, Yeterlilik Kurulu tarafından her yıl düzenlenmekte olan “yeterlilik sınavının” sözlü ve yazılı aşamalarını başarı ile geçerek, yeterlilik sınavı toplam puanı geçerli olmak üzere birinci olan adaya verilir. Ödül, bir sonraki ulusal kongreye ücretsiz katılımı kapsamaktadır.

1.1.D- Bilimsel Yayınları Destekleme Ödülü

· Bu ödül, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi uzmanlık alanı ile ilgili olan SCI dergilerde yayınlanlanan yazıların 1. İsim yazarına verilir.

· Aynı kişi, yayın sayısına bakılmaksızın yılda bir kez bu ödüle başvurma hakkına sahiptir.

· Verilecek olan destekleme ödülü, Derneğin mali şartlarına bağlı olarak sene başında ilan edilir.

· Birden fazla araştırmacının katılımıyla hazırlanmış çalışmalar için yapılan bireysel başvuruda diğer araştırmacılardan imzalı onam alınmalıdır.

· Ödüle layık olan çalışma, Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Yönetim Kurulu tarafından ve/veya dernek Yönetim Kurulu tarafından belirlenen bir bilimsel jüri tarafından seçilir.

Yukarıda yer alan tüm ödüller için geçerli olmak üzere, ödül miktarlarında Dernek Yönetim Kurulu tarafından belirlenen miktarlarda arttırma ve azaltma yapılabilir.

 
ETKİNLİK TAKVİMİ
 

Adres:
Tahran Cad. Billur Sokak No: 35 / 3
Kavaklıdere - ANKARA
Tel: +90 (312) 427 22 23
Faks: +90 (312) 427 52 73
e-Posta: [email protected]

Tüm Hakları Saklıdır.
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği
© 2024

Banka Hesap Numarası

Türkiye İş Bankası Kavaklıdere Şubesi
TÜRK PLASTİK REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ DERNEĞİ
IBAN No: TR 58 0006 4000 0014 2090 764560


Vakıfbank Hastaneler Şubesi
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği
İBAN No: TR58 0001 5001 5800 7314 8096 38