Ana Sayfa : Bölge Temsilcilikleri : TPRECD Bölge Temsilciliği Yönergesi

TPRECD Bölge Temsilciliği Yönergesi

Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği

Bölge Temsilcilikleri Yönergesi

 

AMAÇ :

Madde 1

Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği (TPRECD) Türkiye’nin tüm bölge ve illerinde faaliyet göstermekte, derneğin tüm bölgelerde üyesi bulunmaktadır. Bu yönergenin amacı, dernek faaliyetlerinin tüm ülke genelinde eksiksiz olarak, uyum ve düzen içerisinde yürütülebilmesi, üyeler ile dernek merkezi arasındaki iletişimin sağlıklı bir şekilde kurulması için açılacak Bölge Temsilciliklerinin açılış ve işleyişlerine dair kuralların düzenlenmesidir.

KAPSAM:

Madde 2

Bu yönerge TPRECD Bölge Temsilciliklerinin açılış prensipleri ile bölge temsilcilerinin görev, yetki ve sorumluluklarını kapsamaktadır.

DAYANAK

Madde 3

Bu yönergenin hazırlanmasında temel dayanak, TPRECD Tüzüğü’nün temsilcilik açılması ile ilgili 16A maddesidir.

GO¨REVLENDI·RME :

Madde 4

 1. Temsilcilik açılacak bölgeler ve bölge temsilciliğin hangi ilde olacağı TPRECD Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
 2. Bölge temsilcisi, TPRECD Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilir.
 3. Bölge temsilcisinin görev süresi 2 yıldır.
 4. Temsilcilik go¨revini u¨stlenecek üyelerin, bölge temsilciliğinin bulunduğu ilde ikamet etmesi esastır.
 5. Bölge temsilcisinin derneğe üyelik aidat borcunun olmaması gerekmektedir.

 

BÖLGE TEMSİLCİSİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI:

Madde 5

 1. Bölge temsilcisi dernek yararına, dernegˆin tu¨zu¨k ve kararlarına uygun olarak faaliyet go¨sterir.
 2. Temsil ettiği bölgedeki tüm üyelere ulaşarak üye veri tabanının gu¨ncel olmasına destek verir. U¨yelere ait gu¨ncelleme is¸lemlerini aksatmadan du¨zenli olarak yapar, güncel bilgileri dernek merkezi ile paylaşır.
 3. Bölgesindeki u¨yeliklerin arttırılması ic¸in dernegˆi tanıtan etkinlikler organize eder.
 4. TPRECD tarafından bildirilen yıllık program takvimini izler, egˆitim ve etkinliklere katılır.
 5. TPRECD tarafından du¨zenlenen etkinliklere destek verir, katılır, katılımı o¨zendirir.
 6. Bölgesindeki Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzman ve Araştırma Görevlileri için egˆitim toplantıları du¨zenler.
 7. Bölgesinde toplumu bilgilendirici tanıtım toplantıları düzenler.
 8. Dernegˆin gu¨ndemle ilgili c¸alıs¸malarının ve hedeflerinin duyurulmasına katkı sagˆlar.
 9. I·nternet üzerindeki tartışma gruplarını izler, katılır ve dernek “web” sayfasını takip eder.
 10. Bölgesinde dernek yayınlarının abonelik ve dağıtım faaliyetlerini yürütür.
 11. Temsilciler bölgelerinde yaptıkları çalışmalarla ilgili olarak hazırladıkları yıllık faaliyet raporlarını ulusal kurultaydan en az 1 ay önce dernek yönetim kuruluna iletirler.

YÜRÜRLÜK:

Madde 6

Bu yönerge TPRECD Yönetim Kurulu’nun onayı ile yürürlüğe girer.

YÜRÜTME:

Madde 7

Bu yönergeyi TPRECD Yönetim Kurulu yürütür.

 

 

 
ETKİNLİK TAKVİMİ
 

Adres:
Tahran Cad. Billur Sokak No: 35 / 3
Kavaklıdere - ANKARA
Tel: +90 (312) 427 22 23
Faks: +90 (312) 427 52 73
e-Posta: [email protected]

Tüm Hakları Saklıdır.
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği
© 2022

Banka Hesap Numarası
Türkiye İş Bankası Kavaklıdere Şubesi
Hesap Adı: Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği
Şube Kodu: 4209
IBAN No: TR5800064000001 4209 0764560