Ana Sayfa : Bölge Temsilcilikleri : TPRECD Bölge Temsilciliği Yönergesi

TPRECD Bölge Temsilciliği Yönergesi

Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği

Bölge Temsilcilikleri Yönergesi

 

AMAÇ :

Madde 1

Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği (TPRECD) Türkiye’nin tüm bölge ve illerinde faaliyet göstermekte, derneğin tüm bölgelerde üyesi bulunmaktadır. Bu yönergenin amacı, dernek faaliyetlerinin tüm ülke genelinde eksiksiz olarak, uyum ve düzen içerisinde yürütülebilmesi, üyeler ile dernek merkezi arasındaki iletişimin sağlıklı bir şekilde kurulması için açılacak Bölge Temsilciliklerinin açılış ve işleyişlerine dair kuralların düzenlenmesidir.

KAPSAM:

Madde 2

Bu yönerge TPRECD Bölge Temsilciliklerinin açılış prensipleri ile bölge temsilcilerinin görev, yetki ve sorumluluklarını kapsamaktadır.

DAYANAK

Madde 3

Bu yönergenin hazırlanmasında temel dayanak, TPRECD Tüzüğü’nün temsilcilik açılması ile ilgili 16A maddesidir.

GÖREVLENDİRME :

Madde 4

 1. Temsilcilik açılacak bölgeler ve bölge temsilciliğin hangi ilde olacağı TPRECD Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
 2. Bölge temsilcisi, TPRECD Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilir.
 3. Bölge temsilcisinin görev süresi 2 yıldır.
 4. Temsilcilik görevini üstlenecek üyelerin, bölge temsilciliğinin bulunduğu ilde ikamet etmesi esastır.
 5. Bölge temsilcisinin derneğe üyelik aidat borcunun olmaması gerekmektedir.
 6. Üst üste 2 dönem (4 yıl) bölge temsilciliği yapmış olan üyeler yeniden bölge temsilciliğine seçilemezler. En az bir dönem ara verdikten sonra tekrar görev alabilirler.

BÖLGE TEMSİLCİSİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI:

Madde 5

 1. Bölge temsilcisi dernek yararına, derneğin tüzük ve kararlarına uygun olarak faaliyet gösterir.
 2. Temsil ettiği bölgedeki tüm üyelere ulaşarak üye veri tabanının güncel olmasına destek verir. üyelere ait güncelleme işlemlerini aksatmadan düzenli olarak yapar, güncel bilgileri dernek merkezi ile paylaşır.
 3. Bölgesindeki üyeliklerin arttırılması için derneği tanıtan etkinlikler organize eder.
 4. TPRECD tarafından bildirilen yıllık program takvimini izler, eğitim ve etkinliklere katılır.
 5. TPRECD tarafından düzenlenen etkinliklere destek verir, katılır, katılımı özendirir.
 6. Bölgesindeki Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzman ve Araştırma Görevlileri için eğitim toplantıları düzenler.
 7. Bölgesinde toplumu bilgilendirici tanıtım toplantıları düzenler.
 8. Derneğin gündemle ilgili çalışmalarının ve hedeflerinin duyurulmasına katkı sağlar.
 9. İnternet üzerindeki tartışma gruplarını izler, katılır ve dernek “web” sayfasını takip eder.
 10. Bölgesinde dernek yayınlarının abonelik ve dağıtım faaliyetlerini yürütür.
 11. Temsilciler bölgelerinde yaptıkları çalışmalarla ilgili olarak hazırladıkları yıllık faaliyet raporlarını ulusal kurultaydan en az 1 ay önce dernek yönetim kuruluna iletirler.

YÜRÜRLÜK:

Madde 6

Bu yönerge TPRECD Yönetim Kurulu’nun onayı ile yürürlüğe girer.

YÜRÜTME:

Madde 7

Bu yönergeyi TPRECD Yönetim Kurulu yürütür.

 
ETKİNLİK TAKVİMİ
 

Adres:
Tahran Cad. Billur Sokak No: 35 / 3
Kavaklıdere - ANKARA
Tel: +90 (312) 427 22 23
Faks: +90 (312) 427 52 73
e-Posta: [email protected]

Tüm Hakları Saklıdır.
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği
© 2024

Banka Hesap Numarası

Türkiye İş Bankası Kavaklıdere Şubesi
TÜRK PLASTİK REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ DERNEĞİ
IBAN No: TR 58 0006 4000 0014 2090 764560


Vakıfbank Hastaneler Şubesi
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği
İBAN No: TR58 0001 5001 5800 7314 8096 38