Ana Sayfa : Yeterlik Kurulu : Yeterlik Sınavı

Yeterlik Sınavı

 
 
 
 

YETERLİK SINAVLARI NASIL YAPILIR?

TPRECD Yeterlik Sınavları önceden saptanan merkezlerde yönergeye bağlı olarak bir sınav komisyonu tarafından yapılır. Sınav teorik (yazılı) ve pratik (NÖKS) olarak 2 bölümden oluşur.

İki bölüm sonunda 100 üzerinden 60 puan alan aday sınavda başarılı sayılır ve yeterlik belgeleri Derneğimiz tarafından kendisine verilir.

Teorik Sınav Bölümü

Teorik kısım bilgi sayar ortamında online olarak hazırlanmış 100 adet çoktan seçmeli veya doğru yanlış biçimindeki sorulardan oluşmuştur. Sorular farklı eğitim kurumlarında alınarak düzenlenmiş soru bankasından seçilmektedir. Sorular plastik cerrahinin temel eğitim çekirdek programına uygun olarak seçilmiştir. Verilen sürede aday soruları yanıtlar. Sınav bitirildiğinde alınan puan anında adaya bildirilir. Sınav içinde yanıtları değiştirmek olasıdır.  Bu aşamadan 60 puan alan aday başarılı sayılır.

Teorik sınavdan başarısız olan aday klinik uygulama (NÖKS) sınavına giremez.

Klinik Pratik Sınavı (NÖKS)

Yeterlik sınavı ikinci aşaması klinik uygulama (Nesnel Örgün Klinik Sınavı, NÖKS) sınavıdır. Bu aşamada çeşitli duraklarda (7-8 durak şeklinde) plastik cerrahi temel teknikleri- becerileri-bilgileri pratik olarak sınanır. Burada her durakta bir gözlemci (deneyimli bir plastik cerrahi uzmanı) vardır. Çeşitli uygulamalar adaya sorulur ve becerisi sınanır. Her durakta aldığı puanların ortalaması alınır ve genel puan bulunur. Bu aşamadan 100 üzerinden 60 ve üzeri puan alan aday başarılı sayılır. 

Örnek Teorik Sınav Soruları:

- Bacakları arasında 60-60 derece açı olan klasik bir Z-plastide santral bacakta teorik olarak ne kadar bir uzama sağlanır?

A) 25 
B) 50
C) 75
D) 100
E) 120

- Yara kontraksiyonunda hangi hücre etkin rol oynar?

A) Myofibroblastlar
B) Makrofajlar
C) Endotel
D) Keratinositler
E) Langerhans hücreleri

- Mathes-Nahai sınıflandırmasında iki dominant pedikülü olan kas flebi hangi tiptir?

A) Tip I  
B) Tip II
C) Tip III
D) Tip VI
E)Tip V

Örnek NÖKS Durakları:

- Bir estetik hastası ile görüşme ve ameliyat hakkında soracaklarına yanıt verme
- Elde bir Z plasti uygulaması
- Bir X-ray üzerinde sefalometrik ölçüm noktalarını bulma
- Klinik olgularda flep planlaması

 

 
ETKİNLİK TAKVİMİ
 

Adres:
Tahran Cad. Billur Sokak No: 35 / 3
Kavaklıdere - ANKARA
Tel: +90 (312) 427 22 23
Faks: +90 (312) 427 52 73
e-Posta: [email protected]

Tüm Hakları Saklıdır.
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği
© 2024

Banka Hesap Numarası

Türkiye İş Bankası Kavaklıdere Şubesi
TÜRK PLASTİK REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ DERNEĞİ
IBAN No: TR 58 0006 4000 0014 2090 764560


Vakıfbank Hastaneler Şubesi
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği
İBAN No: TR58 0001 5001 5800 7314 8096 38