07 Ocak 2023

7 OCAK 2023 ÖZEL HASTANELER VE ATTYÖSK YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİKLERİ İLE İLGİLİ TPRECD ÖN GÖRÜŞÜ

 

Değerli üyeler,

7 Ocak 2023 tarihinde Özel Hastaneler ve ATTYÖSK yönetmeliklerinde 6 Ekim tarihli yönetmelikleri ilgilendiren değişiklikler yapılmış ve Resmî gazetede yayınlanmıştır. Hekimlik mesleğinin serbest çalışma hakkına doğrudan müdahale niteliğinde olan 6 Ekim yönetmeliklerinin daha henüz 3 ay geçmeden değiştirilmesinin, tabip odalarının, derneğimizin ve diğer meslek örgütlerinin, ve en çok da her branştan doktorun tek ses olarak bu yönetmeliklere güçlü bir şekilde karşı durmasının ve hukuki ve toplumsal platformlarda verilen mücadelenin sonucu olduğunun altını çizmek istiyoruz. 

Yapılan değişikliklere rağmen özel muayenehane hekimlerinin özel hastaneler ile yıllık sözleşme yapma koşulunun devam ettiği görülmektedir. Hekimlerin ve aslen hastalarımızın hastane seçme hakkı, haksız rekabet yaratacak şekilde özel hastanelerin lehine elimizden alınmıştır.

Yönetmelik değişikliği itiraz ettiğimiz en önemli hususlardan biri olan hastaların özel hayatının gizliliği ve hekimlerin sır saklama yükümlülüğü ile ilgili değişikliklere değinmemiş ve bu yönde düzeltici bir uygulama olmamıştır.

Bu değişiklik ile ilgili en çarpıcı değişiklik yönetmelik öncesi muayenehanesi olan hekimlerin bu yönetmeliğin getirdiği yükümlülüklerden muaf tutulması olmuştur. Mevcut uygulamanın tüm paydaşları ile devam edecek olması, Sağlık Bakanlığı’nın yeni yönetmeliğe sebep olarak gösterdiği nedenlerin bu yönetmeliğin gerçek nedeni olmadığını ortaya koymakla kalmamış, kamuda ve özel hastanelerde çalışan, halen yetişen çok sayıda hekimin geleceğine ve serbest çalışma hakkına ipotek koymuştur. 

Mevcut durumda 6 Ekim değişikliklerine karşı taleplerimizin çoğu güncelliğini korumaktadır. Hukuk büromuz ile beraber açılmış davaların geçerliliği, yeni dava açılmasının gerekliliği, özel hastanelerle yapılacak sözleşmelerin kapsamı gibi konuları yoğun şekilde çalışmaktayız ve en kısa zamanda üyelerimizle paylaşacağız.

Tüm hekimleri ve etkilenen paydaşları 8 Ocak 2023’de İstanbul Tabip Odası ev sahipliğinde yapılacak etkinliğe bir kez daha davet ediyoruz.

Bilgilerinize saygılarımızla,   

TPRECD Yönetim Kurulu

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği

http://dernek.plastikcerrahi.org.tr/

 

 
ETKİNLİK TAKVİMİ
 

Adres:
Tahran Cad. Billur Sokak No: 35 / 3
Kavaklıdere - ANKARA
Tel: +90 (312) 427 22 23
Faks: +90 (312) 427 52 73
e-Posta: [email protected]

Tüm Hakları Saklıdır.
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği
© 2024

Banka Hesap Numarası

Türkiye İş Bankası Kavaklıdere Şubesi
TÜRK PLASTİK REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ DERNEĞİ
IBAN No: TR 58 0006 4000 0014 2090 764560


Vakıfbank Hastaneler Şubesi
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği
İBAN No: TR58 0001 5001 5800 7314 8096 38