Ana Sayfa : Yeterlik Kurulu : Yönergeler : Ziyaret Yönergesi

Ziyaret Yönergesi

TPRECD-YK-AKREDİTASYON (Eşyetkilendirme) KURULU

EĞİTİM KURUMLARI ZİYARET YÖNERGESİ

Eğitim kurumunun gereken evrakları hazırlayarak TPRECD Yeterlik-Yürütme Kurulu’na başvurusu.

Gerekenler:

Başvuru yazısı (Anabilim Dalı Başkanı / Klinik Şefi tarafından)

Form-A’nın doldurulması (Eğitim Sorumlusu tarafından)

Form-B’nin doldurulması (Eğitilenler tarafından)

Özdeğerlendirme Raporunun doldurulması (Eğitim Sorumlusu tarafından)

Eğitim programı kopyası

Asistan Karnesi veya “Fellow” karnesi örneği

Son 5 yıllık bilimsel yayın, kongre ve diğer toplantılarda sözel ve poster bildirileri, kitap bölümleri veya kitap yazarlıkları, vb bilimsel çalışmaların listesi

Son 1 yıllık “sistemler ve büyüklük bazında “ ameliyatların dağılımı

Başvuruda bulunan kurumun amirine (Anabilim Dalı Başkanı / Klinik Şefi) evrakların alındı yazısının yazılması.

TPRECD-Yeterlik Kurulu-Akreditasyon (Eşyetkilendirme) Kurulu  (TPRECD-YK-AK) tarafından TPRECD Yeterlik-Yürütme Kurulu’nun kurum başvurusu hakkında bilgilendirilmesi.

TPRECD-YK-AK tarafından dosyanın incelenmesi. Ziyaret için koşullar sağlanmışsa TPRECDYK-YK’nun durumdan haberdar edilmesi.

TPRECDYK-YK tarafından ziyaret ekibine dahil olacak TTB temsilcisinin istenmesi için yazı gönderilmesi.

Ziyaret ekibinin Yürütme Kurulu ve Akreditasyon Kurulu tarafından oluşturulması ve ekibin kurum hakkında bilgilendirilmesi.

Başvuru merkezi ile görüşülerek (Anabilim Dalı / Klinik Şefi) ziyaret takviminin oluşturulması.

Ziyaret programının Akreditasyon Kurulu ve ziyaret edilecek kurum tarafından birlikte yapılması.

Kesinleşen ziyaret programının TPRECD-YK-AK Başkanı ve TPRECDYK-YK başkanı tarafından birer yazı ile Eğitim Merkezi Sorumlusu ve kurum Dekan/Başhekimi’ne bildirilmesi (başvuruyu izleyen 2 ay içerisinde sonuçlandırılacak).

Eğitim Merkezi’nin ziyareti.

Ziyaret ekibi sekreteri/raportörü tarafından hazırlanan raporun ve ziyaret sırasında yapılan görüşmelerden elde edilen belgelerin TPRECD-YK-AK’na sunulması ve raporun tartışılarak kesinleştirilmesi (ziyareti izleyen 2 ay içerisinde sonuçlandırılacak).

Hazırlanan raporun TPRECDYK-YK’nda değerlendirilerek kararın onaylanması.

“Kurum Uzmanlık Eğitimi Yeterlik Belgesi”nin, 2 adet ve bir tanesi çerçeveli olacak şekilde, hazırlanması.

TPRECDYK-YK sekreteryası tarafından Eğitim Merkezi ile görüşülerek “Kurum Uzmanlık Eğitimi Yeterlik Belgesi”nin sunulacağı günün belirlenmesi.
TPRECDYK-YK Başkanı tarafından hazırlanan ve ziyaret tarihini belirten ön yazı ile kesinleşmiş raporun bir kopyasının Anabilim Dalı Başkanı’na/Klinik Şefi’ne gönderilmesi (ziyareti izleyen 3 ay içerisinde sonuçlandırılacak).

TPRECD Başkanı ve TPRECDYK-YK Başkanı tarafından hazırlanan bilgilendirme yazısının kurum Dekanı/Başhekimi’ne gönderilmesi,
TPRECD Başkanı (mümkünse) ve TPRECDYK-YK Başkanı ve Ziyaret Ekibi’nin (Başkan ve Raportör mutlak olmalı) katılacakları, Anabilim Dalı akademik personelinin ve kurum yöneticisinin (Dekan/Başhekim) hazır bulunduğu bir ortamda, çerçeveli olarak hazırlanmış asıl “Kurum Uzmanlık Eğitimi Yeterlik Belgesi”nin kurum amirine (Anabilim  Dalı Başkanı/Klinik Şefi) verilmesi.

“Kurum Uzmanlık Eğitimi Yeterlik Belgesi” alan merkezlerin Ulusal TPRECD Kongreleri sırasında ve TPRECD web sayfasında duyurularak ödüllendirilmesi ve belgenin kopyasının topluluk önünde takdim edilmesi.

Akreditasyon ziyaretinin sonucu olarak, Eğitim Merkezi’nin eğitim açısından koşulları büyük oranda sağladığı düşünülmesine rağmen, düzeltilmesi, iyileştirilmesi veya eğitim programına eklenmesi gereken unsurlar mevcut ise, “Kurum Uzmanlık ve Uzmanlık Sonrası Eğitimi Yeterlik Belgesi” Eğitim Merkezi’ne “koşullu” olarak verilir. Bahsedilen unsurların gerektiği biçimde düzeltildiği, iyileştirildiği veya eklendiğine yönelik bir rapor akredite edilen kurum tarafından 1 (bir) yıl sonra hazırlanarak TPRECD-YK-AK’na sunulur. Raporun olumlu bulunması halinde kuruma ikinci bir ziyaret gerçekleştirilir. Bu ikinci ziyaret sırasında istenen koşullar sağlandıysa “Kurum Uzmanlık Eğitimi Yeterlik Belgesi”nin “koşullu” tanımı kaldırılarak yeniden hazırlanır. İkinci ziyaret sonucunda beklenen koşullar sağlanmadıysa veya kurum 1 (bir) yıl sonra yeni durumunu belirten raporu göndermediyse “Kurum Uzmanlık Eğitimi Yeterlik Belgesi” TPRECDYK-YK tarafından geri alınır.

“Kurum Uzmanlık Eğitimi Yeterlik Belgesi” 5 yıl geçerlidir. Belgenin devamlılığını isteyen kurumlar 5 yıl sonra yeniden akredite olmak için başvurmalıdırlar.

 
ETKİNLİK TAKVİMİ
 

Adres:
Tahran Cad. Billur Sokak No: 35 / 3
Kavaklıdere - ANKARA
Tel: +90 (312) 427 22 23
Faks: +90 (312) 427 52 73
e-Posta: [email protected]

Tüm Hakları Saklıdır.
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği
© 2024

Banka Hesap Numarası

Türkiye İş Bankası Kavaklıdere Şubesi
TÜRK PLASTİK REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ DERNEĞİ
IBAN No: TR 58 0006 4000 0014 2090 764560


Vakıfbank Hastaneler Şubesi
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği
İBAN No: TR58 0001 5001 5800 7314 8096 38