13 Kasım 2015

37. Kurultayın Ardından

Değerli Meslektaşlarım, bir ulusal kurultayımızı daha geride bıraktık. Bildiğiniz gibi Kurultayların amacı ülkemizde yapılan deneysel ve klinik araştırmaların ve çalışmaların sunulması ve klinik  deneyimlerin paylaşılmasıdır. Bu sayede uzman meslektaşlarımızı geliştirmek ve geleceğin uzmanlarını oluşturmak ve onları yakından tanıyabilmek mümkün olur. Uluslararası konuşmacı ve katılımcılar ile de onların görüş, bilgi düzeylerini ve bakış açılarını anlarken biz de kendimizi kısmen de olsa onlara tanıtmış oluruz. 

Derneğimizin üyeleri için bilgi üretme, aktarma, öğretme, mesleğimizde olması gereken insan gücü sayısını belirleme, kurumlar arasındaki eğitimin standardizasyonunu sağlama gibi görevlerinin yanı sıra topluma danışmanlık yapma- aydınlatma gibi görevleri de vardır. Kurultaylar bu konularda bilgi alışverişinin yapılacağı en uygun yerlerdir. İlave olarak genç meslektaşlarımızın kariyer planlamasına da yardımcı olmak durumundayız.

Bu kurultayın ardından sizlere kurultay sırasında işlediğimiz ana konuları ve bizim bu konulardan çıkardığımız dersleri özetlemek isterim. 

Öncelikle belirtmek isterim ki kurultayımız ülkemizin içinde bulunduğu motivasyon kırıcı şartlarda hazırlanarak oluşturuldu ve sizlere sunuldu. Büyük kargaşa ve belirsizlikler yaşanırken daha yaratıcı bir programı gerçekleştirmeyi beceremedik. Tüm bunlara rağmen bizim yabancı konuklarımızın hiçbirisi ülkemizdeki koşulları bahane ederek kurultayımıza gelmekten vazgeçmedi. Kurultaya hazırlanırken sadece bir konuşmacı adayımız kendisine ve eşine istediği yüksek maliyetli beklentilerini karşılayamadığımız için vazgeçti bunu da belirtmek isterim. Sonuçta kurultayımız konularında ünlü ve başarılı 4’ü Avrupa, 5’i Amerika’dan olmak üzere 9 uluslararası konuşmacımızın katılımı ile gerçekleşmiştir. 

Kurultayımızın ilk günü bilimsel program sabah erken saatlerde başlamış, katılımın daha fazla olmasını sağlayabilmek için açılış  töreni, Halit Ziya Konuralp ve Cihat Borçbakan Konferansları izleyen saatlerde akşama alınmıştır. Bunları sırasıyla irdeleyecek olursak: Halit Ziya Konuralp ve Cihat Borçbakan Konferanslarının planlaması yapılırken geçmişteki konuşmacı ve oturum başkan ve yardımcılarının listeleri çıkarılmış, bültene ve web sayfamıza konarak arşivlenmiştir. Bu sırada bu uygulamamızın bir düzeni ve yönetmeliğinin olmadığı fark edilmiştir. Bu konferansların önemi açıktır, bizim için çok değerlidir ve kurucu hocalarımızı bir kez daha saygıyla anmamızı sağlama amacına yöneliktir. Böyle bir oturumun konuşmacıları bizim camiamızdan olmalı, kariyerinde camia yararını gözetmiş saygınlık kazanmış ve mümkünse dernek  başkanlığı da yapmış olmalıdır. Diğer taraftan geçmiş yıllarda bu konferansı vermemiş olanlardan  seçilmelidir. Halit Ziya Konuralp Konferansını vermek üzere 1996-1998 yıllarında dernek başkanlığı görevinde bulunmuş, daha önce bu konferansı hiç vermemiş ve uluslararası üne sahip, camiamızın uluslararası tanıtımında büyük katkıları olmuş aynı zamanda bu yıl International Rinoplasti Society’nin de başkanlığına seçilmiş olan Onur Erol uygun bulunmuştur. Bu oturumun da oturum başkan ve yardımcılığına Cemalettin Çelebi ve Ege Özgentaş seçilmişlerdir. Cihat Borçbakan konuşmasını yapmak üzere ise  2006-2008 yıllarında dernek başkanlığı yapmış, yurdumuzda iyi plastik cerrah yetiştirmeye ve aynı zamanda iyi birer insan olmalarına yönelik gayretlerinden dolayı Lütfü Baş uygun bulunmuştur. Oturum başkan ve yardımcıları da Naki Selmanpakoğlu ve Mustafa Deveci olarak belirlenmiştir. Bildiğiniz gibi bu oturumlarda başkan, konferansa konu olan Halit Ziya Konuralp ve Cihat Borçbakan hakkında kısa bilgi verirken, oturum başkan yardımcıları ise konuşmacının özgeçmişi hakkında kısa bilgi vermektedir. Kurultayımızda da böyle planlanmıştır. Ancak gelecekte bu konferanslar için de bir yönetmelik hazırlanmasına ve ayrıca kıdemli hocalarımızdan oluşan bir danışma kurulunun gerekliliğine karar verilmiştir. Hepimizin bildiği gibi camiamızda halen aramızda olan başka duayenlerimiz de mevcuttur ve bunlar bizim hazinemiz ve gurur kaynaklarımızdır.

Açılış Törenimizde, derneğimizin kurucusu duayenlerimizden Atilla Oymak’ın bu derneğin niye ve nasıl kurulduğunu anlatan bir konuşmasını takiben son beş dönem dernek başkanlığı yapmış yönetim kurulu başkanlarına belgeleri verilmiş, ardından ulusal yeterlik sınavını kazananlara belgeleri, Uluslararası belge (EBOPRAS) alanlara da tebrik belgeleri takdim edilmiştir. Sonra 37. Kurultay Başkanı Emin Mavili ve ardından Dernek başkanı olarak Figen Özgür açılış konuşmalarını yapmışlardır. Böylece 37. Kurultayın açılış konuşmaları tamamlanmıştır.

Açılış törenini takiben ülkemizin yetiştirdiği, ebeveynleri doktor olan ve şu anda İngiltere’de mesleki kariyerlerine devam eden 2 gencimiz tarafından ‘Nirvana projesi’ sunulmuştur. Bunlardan çok küçük yaşta piyano çalmaya başlayan Ayşedeniz Gökçin, müzik hayatına İspanya, Amerika, İngiltere gibi ülkelerde en ünlü piyanistler ile alanında başarılı okullarda tamamlamış ve birçok konser ve proje yapmıştır. Ekin Bernay da iletişim tasarım eğitiminin üzerine psikoloji master’ı yapmıştır. Aynı zamanda çok iyi bir dans geçmişi olan Ekin Bernay İngiltere’de ‘dans ve müzik ile psikoterapi’ yapmaktadır. Bu ikili birlikte ‘Nirvana projesi’ne imza atmışlardır. 

Kurultay boyunca toplantılara 3 büyük salon ve 5 orta büyüklükte salon ile devam edilmiştir. Kurultay sırasında 19 tane DAS, 7 tane kurs, 23 adet konferans ve  29 tane Panel , 16 adet serbest bildiri oturumu düzenlenmiştir. Kurultayı 666 kişi kayıt yaptırarak izlemiştir. Bunların içinde uzmanlarımız, asistanlarımız, hemşirelerimiz ve firma temsilcilerimiz bulunmaktadır. 40 kadar tıp fakültesi öğrencisi  ise kayıt yaptırmadan bazı oturumları izlemişlerdir. Gene açılış ve galamızda bize eşlik eden değerli eşlerimiz ve konuklarımız  ile katılım sayısı 700 ün üzerinde olmuştur. 

Kurultayımızda her yıl olduğu gibi Asistan bildiri yarışması yapılmıştır. Kurultay öncesi sonuçlanan Uzman Bildiri yarışması ve Proje yarışmasını kazanan araştırıcılar ise bildirilerini sunmuşlardır. 

Sheraton Kongre Merkezinde salonların çok büyük olması, 3 büyük salonda paralel toplantıların yapılması, DAS’ların iki kat yukarıda, firmaların 1 kat aşağıda olması toplantı salonlarındaki izleyici sayısını zaman zaman etkilemiştir. Kurultayın izleyicilerini bölmemek ve daha fazla konuşmacıyı dinleme şansı vereceği düşüncesiyle paralel salon sayısının ikiyi aşmamasının doğru  olacağı inancı bizde iyice perçinlendi. Diğer taraftan DAS’ların da zamanında bitememesi, bu oturumların arasında telafi etmeyi sağlayacak zaman diliminin bırakılmasının uygun olacağına, oturum başkan ve yardımcılarının konuşmacılara saygısızlık olmasın diye konuşmaları kesemedikleri için  bunu da mutlaka bizim üstlenmemizin gerekli olduğu anlaşıldı. Kurultay  öncesi konuşmaların kesileceğini yazmış olmamıza rağmen ne yazık ki bunu gerçekleştiremedik. Dolayısıyla bir oturum sarkınca ondan sonraki oturumlar da gecikti. Bazılarını kahve ve yemek molalarında telafi edebildik. Bazı oturumlarda da oturum başkanlarımız kahve molasına çıkmayalım burada tartışalım deyince hem oturumlar gecikti, hem de kahve molasına çıkılmaması zaten bir kat aşağıda olan firmalara ziyaretleri iyice aksattı. Bunlar tabii ki istediğimiz durumlar değildi. Gelecekte başkalarının haklarına uzanmamak için oturumların mutlaka zamanında başlamasının gerekliliği ve bu nedenle ses ve görüntü kesici gibi zorunlu bir gerekenin hoş karşılanmasa da yapılması gerektiği düşünüldü. 

DAS ve Sohbet oturumlarımız daha önceden kayıt yaptıran kişilerin dışında oldukça farklı kişiler ile yapıldı. Bu durumlar da açıkçası meslektaşlarımızın öylesine kayıt olduklarını düşündürdü. Bazılarına telefon edip sorduğumuzda ise unuttum, arkadaşım ile buluşmam gerekti, hastaneye gitmem gerekti, öbür tarafa geçtim gibi cevaplar aldık. Hem Konuşmacı hocalarımıza karşı mahcup olduk, hem de yazılı isimlerin çoğu gelmemiş göründüğü için bazı salonları geç başlatmak durumunda kaldık. Sanırız ki bu durumun çözümü, bu oturumları da bir miktar ücret karşılığında kayıt yapmakta yatmaktadır. Çünkü böyle planlanan kurslar pek yanıltmadı bizi. Sohbet oturumlarında ilk gün haberleri olmadığını söyleyen meslektaşlarımız olduğu için ertesi günkü oturumlar için katılımcılara mesaj atılıp haber verilmesine rağmen beklenen katılım yine sağlanamadı. Sanırım hata kurultay sırasında hepimizin medeni bir şekilde oturarak yemek yeme istememizden kaynaklanmıştı. Belki paket yemek verseydik yemek içeriği sıradanlaşırken masa düzenindeki sohbet oturumları daha cazip hale gelirdi. Paket verilmesinin bir avantajı da belki firmalarımızın yanında olması sayesinde, onlara daha fazla ziyaretçinin gitmesine yol açma gibi bir yararı olurdu ve onlarla daha fazla vakit geçirilebilirdik. Biz bunları not ettik. Tabii konuşmasına unutarak gelmeyenleri de not ettik. 

Kurultaydaki panellerimiz ve konferanslarımız bilimsel açıdan çok doyurucu idi. Alanımızın tüm konuları değişik paneller, konferans veya kurs ve deneyim aktarım sınıflarında işlendi. Dünyadaki bilimsel gelişme ve devinimler göz önüne alınarak, alanlarında tarihi işler yapmış, misyonunu yerine getirmiş konuşmacıların seçilmesine özen gösterilmiştir. Bildiğimiz gibi mikrocerrahi teknik ve ekipmanlarındaki gelişmeler doku nakilleri ile plastik cerrahide devrime yol açmışken,  immunolojideki gelişmeler alloplastik transplantasyonun önünü açmıştır. Bu alandaki sorunlar ve hücre biyolojisindeki gelişmeler ise doku mühendisliğinin boy göstermesine yol açmıştır. Giderek nano teknolojinin doğması bu uğraşların moleküler düzeylere kadar ilerlemesine neden olmuştur. Son on yılda ise yüz yılda tanık olduğumuz gelişmeler onlu yıllarda gelişir olmuştur. Uğraş alanımız olan yağ dokusunun bir endokrin organ gibi davrandığı bol kök hücre içerdiği anlaşılınca yeni bir devrimi yaşadık. Bu alanda da devrim niteliğinde rekonstrüktif ve estetik cerrahi alanında vazgeçilecek  tedavi teknikleri kadar yeni yöntem ve tekniklerin çıkacağını söylemek kanımızca kehanet değildir. Kongremizin dünyamızdaki bu dönüşümü doğru algılamasını arzuladık ve vurgulamaya çalıştık. Bu nedenle dokuz yabancı konuşmacımıza davet götürdük: Vijay Gorantla, Warren Breidenbach, Hans Gunther, Basel Sharaf, A. John Persing,  Yves Saban, Beatriz Berenguer, Jian Farhadi, Carlos Roxo, kendi alanlarında tarihsel adımları uygulamaları olmuş kişilerdir.  Bu bakış açısı ile  güncel tedavilerden olan kök hücre ve doku mühendisliğinden, kompozit doku nakillerine, meme protezleri ile ilgili son zamanlarda yaşanan sorunlara kadar her değişik plastik cerrahi konusunun enine boyuna tartışılmasını amaçladık. Camiamızdaki motivasyon düşüklüğüne rağmen doğru bir bilimsel rüzgar estirmeye, sıcak, dostane, büyüklerine de değer veren coşkulu bir aile toplantısı yapmaya çalıştık. Tabii ki eksiklerimiz de olmuştur.  

Plastik Cerrahi Hemşireliği de önem verdiğimiz konulardandı. Kurultayımızda 2 gün boyunca 3 panel, 3 konferans ve iki serbest bildiri oturumu  ile bizimle birlikte olduklarını gösterdiler. 

Bilimsel konularımız kadar önem verdiğimiz Hukuk Oturumu, Estetik Cerrahide Avrupa Standartları konferansı, Tıp Etiği konferansı, Ar-Ge oturumu gibi özel oturumlarımızın yanında bu sene Basın mensuplarını dinleme ve onlarla özel sohbetler yapma şansımız da oldu. Gene Özel Sigortalar ile ilgili oturumda önemli bir sigorta doktorunu dinleme ve tartışma şansımız oldu. Bu oturum sırasında Twitter hesabımızdan Periskop kullanarak 47 üyemiz daha bizi izledi. 

Gala gecemizde uluslararası katılımcılarımız, meslektaşlarımız, değerli eşleri, gazeteci Nuriye Akman ve firma temsilcileri bizimle birlikte idiler. Gala gecesini bize Mezoklinik firması hediye etmişti ve kendileri bu gecenin her detayına çok özen göstermişti. Gecenin ilk saatlerinde önce  ödül törenimizi gerçekleştirdik, sonra Pınar Ayhan ile renklenen gece ilerleyen saatlerde sıra gecesi ile devam etti. Yabancı konuklarımız dahil olmak üzere neredeyse herkes pistte idi. Halayların değişik versiyonları yaratıldı desek yanlış olmaz. Ben şahsen bizlerin de böyle birlikteliklere ve kaynaşmalara ihtiyacımız olduğunu bir kez daha gözledim.

Kurslar ertesi sabah devam etti. Ekstremite allotransplantasyon  prensipleri, malign melanom, meme estetik cerrahisi, meme onarımı, Post Bariatrik Cerrahi, uygulamalı saç ekim kursu gibi dolu dolu geçen  bilimsel kursların yanısıra resim kursumuzda da ‘beynin sağ tarafını kullanarak resim yapmak’ konusu işlendi. Sonra hep birlikte Venüs tablosu yapıldı. Bu birlikte oluşturulan tablo derneğimizde saklanacak ve belki ileride bir şekilde değerlendirilecektir. 

Kurultayımızda yer alan karma sergide resimleri ile desteklerini esirgemeyen Deniz İşcen, İnci Gökalan, Beyza Avcı Töral, Mehlika Pulat ve Fulya Turan’a çok teşekkür ederiz. 

Derneğimizin ve alanımızın farkındalığının arttırılması amacı ile instagramda düzenlediğimiz ‘senin yüz ifaden’ isimli fotoğraf yarışmasında Kocaeli Üniversitesinden bir Kadın Doğum doktoru arkadaşımızın fotoğrafları 1. ve 2. oldu. Ankara’daki bir hastanede sekreter olarak görev yapan bir arkadaşımızın fotoğrafı da mansiyon ödülüne layık bulundu. Bu yarışmanın sonunda takipçi sayımız 4 katına çıkarak amacına ulaşmış oldu. 

Öykü yarışmamız çok ilgi gördü. Meslektaşlarımız, sağlık personelimiz ve bazı yakınlarımız bizi değişik alanlarımızı içerecek şekilde anlatan ve içimize dokunan öyküler yazmışlardı.  Beklediğimizden çok daha güzel ve farklı öyküler yazmışlardı. Jüride yer alan gazeteci arkadaşlarımız olan Nuriye Akman, Oğuz Haksever ve Leyla Oruç öyküleri zevkle okuduklarını ve ‘bunları okudukça bizi daha iyi tanıdıklarını belirttiler. Bu öykülere devam etmemizi, hatta bunları yayınlamamızı, yaptığımız işleri bu şekilde anlatmanın çok doğru bir yol olduğunu söylediler. 

Kurultayımıza varlıkları ile katkıda bulunan duayen hocalarımıza, konuşmacı veya katılımcı olarak katılan tüm uzman ve araştırma görevlisi, hemşire arkadaşlarımıza teşekkür ederiz. 

Kurultayımıza desteklerini esirgemeyen firmalarımıza da çok teşekkür ederiz. Onları bize verdikleri maddi destek sırasıyla sunarsak: Mezoklinik, Allergan, Gen İlaç, Doğsan, Medtronik, Sanovis, Mayaform, Mentor, Baus&Lomb, Er Tıp, Smith&Nephew, Mercedes, Elektron Medikal, Zeiss, Depuy Synthes, Koçyiğit, BTL Türkiye, K-Grup Medikal, Medlaser, ATT Medikal, Piron Medikal, Assos Pharma, Estetik Trend, Ersoy Estetik, TCT Medikal, Teknomar, Panamed, Era Medikal, Movemed, DNA Medikal, Anka Medikal, Ortadoğu Medikal, Ramed Medikal, Gatamed, Avrupa Tıp Kitabevi, Güneş Kitapevi. Destekleri için tekrar teşekkür eder, gelecekte de birlikte olabilmeyi dileriz. 

Son teşekkürüm ise bir yıldır her türlü aktivitemizde hep yanımızda olan bizleri kırmadan her istediğimizi yerine getirmeye çalışan ve derneğimize ciddi bir maddi katkıda bulunan Valör’e.. Tüm Valör çalışanlarına teşekkür ederiz. 

38. Kurultayda gene bir arada olabilmek dileğiyle..

Dr. Figen Özgür
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Başkanı

 
ETKİNLİK TAKVİMİ
 

Adres:
Tahran Cad. Billur Sokak No: 35 / 3
Kavaklıdere - ANKARA
Tel: +90 (312) 427 22 23
Faks: +90 (312) 427 52 73
e-Posta: [email protected]

Tüm Hakları Saklıdır.
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği
© 2024

Banka Hesap Numarası

Türkiye İş Bankası Kavaklıdere Şubesi
TÜRK PLASTİK REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ DERNEĞİ
IBAN No: TR 58 0006 4000 0014 2090 764560


Vakıfbank Hastaneler Şubesi
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği
İBAN No: TR58 0001 5001 5800 7314 8096 38