31 Mayıs 2016

2016-2018 Dönemi Yönetim Kurulu Adaylık Başvuruları

Değerli Üyeler,

Bildiğiniz gibi, seçimli Olağan Genel Kurulumuz 27-30 Ekim 2016 tarihleri arasında Antalya Gloria Golf Resort Otel’de yapılacak olan 38. Ulusal Kurultayımız esnasında gerçekleştirilecektir. Yönetim Kurulu üyeliğine yapacağınız ve tarafımızdan ilan edilecek olan adaylık başvuruları  1 Haziran 2016 tarihinde başlayıp,  26 Eylül 2016 tarihinde sona erecektir. Yönetim Kurulunda çalışmaya gönüllü olan ve aday olmak isteyen üyelerimiz, varsa projelerini belirten imzalı bir dilekçe ile [email protected] dernek adresimize başvurabilirler. Konu ile ilgili diğer başvuru detayları aşağıda tüzüğümüzün 11. Maddesinde anlatılmaktadır.

Tüzüğümüzün 11. Maddesi aşağıdaki gibidir:

MADDE 11 –YÖNETİM KURULU

A. Oluşumu

“Yönetim Kurulu, derneğin temsil ve yürütme organı olup Genel Kurul tarafından seçilir.

Yönetim Kurulu; Başkan, Başkan Yardımcısı, Genel Sekreter, Sayman, Bilimsel İşler sorumlusu , TTB-Tarihçe ve Üyelik Sorumlusu, İnternet ve Bülten/e-Dergi Sorumlusu olmak üzere 7 kişiden oluşur. Yönetim kurulu üyelerinin yetki ve sorumluluğu görev alanlarıyla sınırlı değildir.

Yönetim Kurul üyeliğine aday olmak isteyen dernek üyeleri üyeliğini belirten bir dilekçe ile önceden Derneğe başvurabilir veya genel kurul esnasında aday olabilir.

Yönetim Kurulu adaylığı için yazılı başvuru süresi genel kurul yapılacak yılın 1 Haziran tarihinde başlar ve Eylül Ayının 3. haftasında sona erer. Belirtilen süre içinde aday olmak istediğini bildirir dilekçe ile Derneğe başvuran adayların isimleri aynı yılın Eylül ayının son haftasında internet ortamında ilan edilir. Bu ilandan sonra dilekçe ile yapılan başvurular genel kurul esnasında ilan edilir. Başvurular her aşamada dilekçe dışında elektronik posta ile de yapılabilir.

En çok oyu olan ilk 7 kişi Yönetim Kurulu üyeliğine seçilir. Yönetim kurulu üyeleri daha sonra kendi aralarında görev dağılımı yapar.

Yönetim kurulu üyeliğinde boşalma olması durumunda en çok oyu almış yedek yönetim kurulu üyeleri göreve davet edilir. Yönetim kurulu başkanının istifası halinde başkan yardımcısı yönetim kurulu başkanı olur.

Yönetim kurulundaki diğer üyelerden biri başkan yardımcısı olarak belirlenir. Yönetim kuruluna en çok oyu almış yedek yönetim kurulu üyesi çağrılır ve tekrar görev dağılımı yapılır.

Yönetim kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebiyle üye tamsayısının yarısının altına düşerse; genel kurul, kalan yönetim kurulu üyeleri ya da denetim kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır.

Yönetim kurulu toplantılarına üst üste 3 kez mazeretsiz katılmayan yönetim kurulu üyesinin üyeliği kendiliğinden düşer.

Üst üste iki dönem (4 yıl) Yönetim kurulu üyeliği yapmış olan üyeler yeniden yönetim kuruluna seçilemezler.  Ara verdikten sonra tekrar seçilmek mümkün olabilir.

Yönetim kurulunun görev ve sorumlulukları yönetmelikle belirlenir.” denilmektedir.

Dikkatinize saygılarımızla sunarız.

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Yönetim Kurulu

 
ETKİNLİK TAKVİMİ
 

Adres:
Tahran Cad. Billur Sokak No: 35 / 3
Kavaklıdere - ANKARA
Tel: +90 (312) 427 22 23
Faks: +90 (312) 427 52 73
e-Posta: [email protected]

Tüm Hakları Saklıdır.
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği
© 2024

Banka Hesap Numarası

Türkiye İş Bankası Kavaklıdere Şubesi
TÜRK PLASTİK REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ DERNEĞİ
IBAN No: TR 58 0006 4000 0014 2090 764560


Vakıfbank Hastaneler Şubesi
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği
İBAN No: TR58 0001 5001 5800 7314 8096 38