07 Eylül 2016

Danıştay, Sertifikalı Hekimlerin Sertifikaya Dayanarak Botoks-Dolgu Gibi İşlemleri Gerçekleştiremeyeceklerini Söyledi

Danıştay, Sertifikalı Hekimlerin Güzellik ve Estetik Amaçlı Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik Yürürlükte iken Kazandıkları İleri Sürülen Sertifikaya Bağlı Tıbbi İşlemleri (Dolgu- Botoks vs..) Yapamayacaklarına Karar Verdi   

Danıştay, Sertifikalı Hekimlerin Güzellik ve Estetik Amaçlı Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik Yürürlükte iken Kazandıkları İleri Sürülen Sertifikaya Bağlı Tıbbi İşlemleri (Dolgu- Botoks vs..) Yapamayacaklarına Karar Vermiştir.

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü “Botoks-Dermal Dolgu” konulu,  botoks, dermal dolgu ve benzeri uygulamaların yetki sahasına göre ilgili tabip ve uzman tabiplerin tıbbi uygulaması olarak ve sertifikalı hekimlerin Yönetmelik yürürlükte iken kazandıkları sertifikaya bağlı tıbbi işlemleri, hakları çerçevesinde yapabileceklerini belirten 19.10.2015 tarih/3624 sayılı bir genelge yayımlamıştı. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Türk Dermatoloji Derneği ile beraber, bu genelgenin iptali istemiyle, Danıştay 15. Dairesi’nin  E.2015/10115 sayılı dosyasında kayıtlı, dava açtı.

Danıştay 15. Dairesi 17.6.2016 günlü kararla yürütmenin durdurulması isteminin kabulüne karar verdi. Kararın gerekçesinde:

- Danıştay 10. Dairesi’nin E.2005/7831 sayılı dosyada Güzellik ve Estetik Amaçlı Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte düzenlenen sertifika ve sertifikalı tabip ibarelerinin Tıpta Uzmanlık Tüzüğü uyarınca uzman sıfatını kazanmamış pratisyen hekimlere dermatoloji uzmanlık dalına ilişkin tıbbi müdahalelerde bulunma yetkisi vermesi sebebiyle iptaline karar verdiği, 

- Güzellik ve Estetik Amaçlı Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliği yürürlükten kaldıran Ayakta Teşhis ve Tedavi hizmeti sunulan sağlık kuruluşları Hakkında Yönetmeliği Geçici 4. maddesinin 4. fıkrası ile yürürlükten kaldırılan Yönetmelikte sayılan tıbbi işlemlerin tamamının sertifika veya buna benzer yetki belgesine dayanılarak unvanlarda “estetik” veya bu anlama gelecek herhangi bir ibare kullanılmaksızın hekimlerin mesleğini icra sahasına göre tabip veya uzman tabipler tarafından yapılabileceğinin düzenlendiği,

- Bu düzenlemenin yürürlükten kaldırılan yönetmelik ile tanınmış olan hakları ortadan kaldırdığı ve hukuka uygun alınmış sertifikaların geçersiz sayıldığı, bu durumun ise kazanılmış hakları ihlal ettiği gerekçesiyle açılan iptal davasında Danıştay 10. Dairesi’nin E.2008/8135 sayılı dosyada yargı kararları ile saptanmış hukuka aykırılığın ortadan kaldırılması nedeniyle kazanılmış haktan söz edilemeyeceğinden davanın reddine karar verdiği,
- Tüm yargı kararları birlikte değerlendirildiğinde sertifikalı hekimlerin Güzellik ve Estetik Amaçlı Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik yürürlükte iken kazandıkları ileri sürülen sertifikaya bağlı tıbbi işlemleri yapamayacakları sonucuna ulaşıldığı ifade edilmiştir.

Kararla birlikte sertifikalı hekimlerin Güzellik ve Estetik Amaçlı Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik yürürlükte iken edindikleri sertifikaya dayanarak hak iddia edemeyecekleri, bu çerçevede sertifikaya dayanarak botoks-dermal dolgu işlemlerini gerçekleştiremeyecekleri ortaya konmuştur.

 
ETKİNLİK TAKVİMİ
 

Adres:
Tahran Cad. Billur Sokak No: 35 / 3
Kavaklıdere - ANKARA
Tel: +90 (312) 427 22 23
Faks: +90 (312) 427 52 73
e-Posta: [email protected]

Tüm Hakları Saklıdır.
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği
© 2022

Banka Hesap Numarası
Türkiye İş Bankası Kavaklıdere Şubesi
Hesap Adı: Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği
Şube Kodu: 4209
IBAN No: TR5800064000001 4209 0764560