18 Şubat 2019

Plastik Cerrahide Medya ve Etik Çalıştay Raporu

Değerli Üyeler,

İstanbul Avrupa Yakası Bölge Temsilciğinin ilk etkinliği, "Plastik Cerrahide Medya ve Etik Çalıştayı", 09.02.2019 tarihinde Amerikan Hastanesi’nde gerçekleştirildi. Çalıştaya davet edilen 33 konuşmacı, 5 ayrı panelde ve 2 yuvarlak masa tartışmasında konu ile ilgili bilgi ve deneyimlerini paylaştılar. Konunun sadece plastik cerrahiyi değil, tüm hekimliği ilgilendirmesi nedeniyle, çalıştayın İstanbul Tabip Odası’nın toplantı salonunda yapılması düşünülmüşse de çeşitli sebeplerle daha merkezi konumda olan Amerikan Hastanesi’nde yapılmasına karar verilmiştir. Çalıştayımıza Türk Tabipleri Birliği Merkez Konsey üyesi Sn. Dr. Samet Mengüç, misafir statüsünde katılmış, tartışmalara katkı sunmuştur.

Plastik Cerrahide Medya ve Etik Çalıştayı; Plastik Cerrahi Etiğini, güncel medya organları ile ilgili üyelerimizin deneyim ve fikirlerini konuşmak, tartışmak amacıyla düzenlenmiştir. “Plastik Cerrahide Medya ve Etik Çalıştayı"nda vurgulanan önemli hususlar, oturum başlıklarına göre aşağıda yer almaktadır. Toplantı sonrasında, toplantıya katılamayan üyelerimizden en çok gelen soru “Derneğin sosyal medyada öncesi-sonrası fotoğraflara izin verip vermeyeceği” ve “toplantıdan nasıl bir sonuç çıkartıldığı” ile ilgilidir. Toplantı sonunda aşağıda yer alan oturum özetleri ile ekte gönderilen TPRECD Etik Yönergesinden ve hekimliğin temel kurallarından yararlanılarak hazırlanan TPRECD Etik Bildirgesi haricinde herhangi bir sonuç bildirgesi çıkartılmamıştır.

Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği; toplumsal değerleri önceleyen, hekimlik onuruna sahip çıkan, hasta güvenliğini temel alan bir yaklaşımı benimsemiştir. Bu ilkelerle birlikte üyelerinin haklarını koşulsuz desteklemeyi kendisine görev edinen Derneğimizin üyelerini zor durumda bırakacak herhangi bir girişimde bulunması söz konusu değildir. Bu anlayışla üyelerine yönelik cezalandırıcı bir yaklaşımı değil, teşvik edici ve ödüllendirici bir yol izlemeyi tercih etmektedir.

Oturum başlıklarında özetle,

“Plastik cerrahi ve Tıbbi Etik” Paneli

  • Plastik cerrahinin çok eski zamanlarda, ihtiyaca cevap verecek şekilde ortaya çıkmış olmasından dolayı, Tıbbi  Etik tarihine bakıldığında diğer branşlara liderlik yapan bir branş olarak konumlandığı, diğer branşlardan farklı olarak, Plastik cerrahide, özerklik kavramının, zarar vermeden önce geldiği, hastaya fayda, risk ve tedavi alternatiflerinin tam ve eksiksiz anlatılması gerektiği ve aydınlatılmış onamın, tüm bu risk ve alternatiflerin anlatılmasından sonra alınması gerektiği belirtildi. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneğinin güncellenen etik yönergesi hakkında bilgi verildi. 

“Plastik Cerrahi ve Sağlık Turizmi” Paneli

  •  Sağlık Turizmi yapan/yapacak merkezlerin uluslararası sağlık turizmi yetki belgesi alınması gerekli olduğu, sağlık turizminin kendine ait hukuk mevzuatının yeterli olmadığı, bu nedenle özel sözleşmelerin önemli olduğu;
  •  Yurtdışı hastaların aydınlatılmasında mutlaka hastanın anadili kullanılması gerektiği,
  •  Sağlık Turizminde hasta güvenliğinin çok önemli olduğu, hastaların ameliyat sonrasında yeterli süre ülkede kalmalarını sağlanması gerektiği ve dönüş sonrasında, gerçekleşebilecek olası sıkıntılarda, hekimin yerel yetkililer ile temas halinde olmasının akılda tutulması gerektiği,
  •  Sağlık Turizminde fiyatlandırma standardizasyonunun olmamasının önemli bir sorun olduğu, 
  •  Kişi ve kurumların, aracı kuruluşlar kullanmak yerine, kendi yurtdışı bağlantıları aracılığı ile sağlık turizmi yapmalarının, hem hekim hem de hasta güvenliği için en doğrusu olduğu konuşuldu.

“Plastik Cerrahi ve Dijital Basın” Paneli

  • Sosyal medya kullanım kodlarının ve sosyal medya ile ilgili belli standartların getirilmesinin gerekli olduğu, 
  • Hekimlik uygulamalarında reklam yapılması mevcut yasa ve yasa altı düzenlemelerinde yasak olduğundan bu yasakların ihlal edilmesinin, hukuki anlamda üyelerimizin zor durumda kalmalarına neden olacağı,
  • Plastik cerrahi web sitelerinde doğru içerik kullanılmasının çok önemli olduğu, sürekli güncellenen sitelerin her zaman daha fazla ziyaretçi aldığı konuşuldu.

“Plastik Cerrahi ve Yazılı/Görsel Basın” Paneli

  • Özellikle yazılı basın ile röportaj yaparken, dikkatli olmak gerektiği, kendimizi ve diğer meslektaşlarımızı zor durumda bırakabilecek söylemlerden kaçınmak gerektiği konuşuldu.

Ayrıca, Hukuk Büromuzdan Av.Kürşat Bafra, tüm bu konularla ilgili güncel yasal düzenlemeleri anlattıktan sonra, Çaltekin Hukuk Bürosu tarafından Kişisel Verileri Koruma Kanunu hakkında bilgi verildi.  

Çalıştay sonunda, Dernek Başkanı Prof. Dr. Sühan Ayhan, Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Etik Bildirgesini açıkladı. Tamamen isteğe bağlı kişisel başvuru sonrasında, TPRECD Etik Kurulu ve TTB-UDEK temsilcilerinden oluşan bağımsız kurullar tarafından başvurunun değerlendirileceği, bu inceleme sonucunda etik kurallara uygun bulunan web sayfaları ve sosyal medya hesaplarının etik onay kodu ile işaretlenmesi konusunda çalışma yapıldığı aktarıldı.

Saat 09.00’da başlayan toplantı, büyük bir heyecan ve katılımla, saat 20.30’a kadar devam etmiş; katılımcıların geri dönüşleri doğrultusunda, böyle bir toplantının ihtiyaç olduğu ve ilerleyen zamanlarda, daha geniş kapsamlı olarak yeniden yapılması gerektiği ortaya çıkmıştır.

Bu vesile ile "Plastik Cerrahide Medya ve Etik Çalıştayına" gerek konuşmacı, gerekse katılımcı olarak destek veren tüm üyelerimize teşekkür ederiz.

Dernek avukatlarımızdan Av. Kürşat Bafra’nın güncel yasal durumu özetleyen sunumu ve TPRECD Etik Bildirgesi ekte yer almaktadır. 

Saygılarımızla,

Dr. Özay ÖZKAYA MUTLU
TPRECD Yönetim Kurulu adına
Genel Sekreter

TPRECD Etik Bildirge İçin Tıklayınız.

Özel Sağlık Kuruluşları ve Muayenehanelerde Tanıtım Kuralları, Sınırları İçin Tıklayınız..

 
ETKİNLİK TAKVİMİ
 

Adres:
Tahran Cad. Billur Sokak No: 35 / 3
Kavaklıdere - ANKARA
Tel: +90 (312) 427 22 23
Faks: +90 (312) 427 52 73
e-Posta: [email protected]

Tüm Hakları Saklıdır.
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği
© 2024

Banka Hesap Numarası

Türkiye İş Bankası Kavaklıdere Şubesi
TÜRK PLASTİK REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ DERNEĞİ
IBAN No: TR 58 0006 4000 0014 2090 764560


Vakıfbank Hastaneler Şubesi
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği
İBAN No: TR58 0001 5001 5800 7314 8096 38